ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
     ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
        ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΡΧΙΚΗ

 

 Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ δημιουργήθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, της αρωγής στην εύρεση εργασίας, της εξέλιξης της μάθησης και της περαιτέρω εκπαιδευτικής και επαγγελματικής έρευνας.

 

 Με το άκρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο αποτελείται από 8 άτομα και πλήθος συνεργατών, παρέχει στον καταρτιζόμενο το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της κατάρτισης και της εργασιακής του ανέλιξης. 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Ε.Κ Αριστοτέλης, συνοψίζονται στα παρακάτω :

- Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων
- Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
- Συμβουλευτική Υποστήριξη στα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ - 0,45%
- Συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες
- Συμμετοχή σε έρευνες, μελέτες τοπικού ενδιαφέροντος

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.